Kasutusjuhend

Hyprosan® (hüpromelloos)– abi käeulatuses

Hyprosan® (hüpromelloos) silmatilkade kasutamine

Vaadake jooniseid ja videot, lugege hoolikalt läbi allpool toodud kasutusjuhend.

1. Avage pudel. Asetage pudel silma kohale. Tõmmake alalaugu allapoole, pigistage pudelit rahulikult ja tilgutage tilk silma. Tilk tuleb pudelist väikese viivitusega, selle tulekut ei ole võimalik kiirendada pudelit tugevamini pigistades. Tilguti sinine värv hõlbustab silmatilga manustamist.

tiputus.png

2. Pärast esimest annustamist raputage kiire randmeliigutusega pudelit, et vabaneda tilga ülejäägist.

3. Tilgutage nüüd tilk teise silma.

4. Raputage pudelit uuesti, et tilgutiots jääks kuivaks. Sulgege pudel. Hoidke tilguti ümbrus kuivana.

heilautus.png

Pakend
Säilitusaineteta pudel, 10 ml. Saadaval apteegis ilma retseptita.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole. Tutvuge pakendis oleva infolehega.

Hoidke silmatilku alati vastavalt juhistele.

Kuidas ära tunda?

Kõige tavalisemad kuiva silma sündroomi sümptomid on silmade kipitus, sügelus, võõrkeha tunne silmas, valguskartlikkus ning väsinud ja vesised silmad.

Kuidas ravida?

Kuiva silma sümptomeid leevendatakse silmade regulaarse niisutamisega.

Santen

Santen OY on Põhja-Euroopa juhtiv silmaravimite tootja. Santen arendab säilitusaineteta preparaate silmahaiguste raviks.

Päivitetty viimeksi: 19.05.2021